Stanice Ceska Trebova

Rychlovka na nádraží. Stanice v Ceské Trebové je již dlouhou radu let centrem železnice kde se delí hlavní trat od Prahy do Brna a pak do Ostravy (a dále) Proto si tato stanice kde denne pestupují stovky lidí zaslouží i svou vlastní cache. Prístup ke keši je velice jednoduchý ale trochu odvahy ci delší ruku si vemte také :-) viz níže. Není zde tužka prosím svoji.
CZ: Cache je umístena v cásti prvního nástupište která se príliš nepoužívá. Její umístnení je také myšleno jako výhled na bývalé Bezrucovo námestí, nyní po rekonstrukci a prestavbe na námestí Jana Pernera s moderním dopravním terminálem, prímo z tohoto místa je videt i na sochu Jana Pernera která je umístena nad vjezdem do podzemních garáží a na námestí Jana Pernera, pod vámi pár metru vedle pod vámi také bude zamestnanecký prístup do prostor CZLoko (bývalé CMKS) kde se opravují a vyrábí lokomotivy, tyto prostory mužete videt když se otocíte prímo za sebe. Prístup ke keši je jednoduchý, po prvním nástupišti se vydáte ve smeru Praha tj vpravo od nádražní budovy a pujdete skoro až na konec celého nástupište. A nyní hlavní zmeny po rekonstrukci námestí Jana Pernera a také tohoto prvního nástupište. Nyní je prístup ke keši omezen pravidly pro cestující a to že je již v prostoru za odbavovací halou kde k ní mohu pristupovat pouze drážní zamestnanci, cestující s platnou jízdenkou nebo vstupenkou na nástupište (poronka) (neríkám že se tam bez ní nedostanete :-) ) Nyní již budete procházet po zrekonstruovaném nástupišti i s novou fasádou na výpravní budove a rekonstrukce si vyžádala i opravdu zábradlí kde byla keš umístena. Tedy je premístena o pár metru vedle ale prosím: Ke keši se chovejte jako ke vlastní, je zde nebezpecí že na vás budou koukat lidé z hotelu tak i na ne pozor, pokud vám keš upadne, prosím bežte pro ni dolu a vratte ji do výšky kde jste ji našli, je to slušnejší než mi psát že ji nekdo ukradl a já ji pak najdu dole. Prístup k ní již není podle terénu 1 takže vozíckár pro ni nedosáhne bez doprovodu.

ENG: The cache is located on the first platform that is not widely used. Its placement is also meant as a view of the former Bezrucovo Square, now the refurbishment of the square of Jan Perner with a modern transport terminal, directly from this site you can also see the statue of Jan Perner which is placed over the entrance to the underground garage and the square of Jan Perner , a few feet below you, beside you, the employee will also be access to the premises CZLoko (former CMKS) where he repaired and manufactured locomotives, these spaces you can see when you turn right behind him. Access to the cache is simple, the first platform to go in the direction of Prague, ie the right of the station building and go almost to the end of the platform. And now a major change in the reconstruction of the square of Jan Perner and also the first platform. Now access is limited to the cache rules for passengers and it is already in the area behind the terminal building to where it can be accessed by rail workers, passengers with a valid ticket or a ticket on the platform (vstupenka na nástupište/Peronka) (i do not say that they will not get there without it :-)) Now You walk along the reconstructed platform with a new facade on the station building and reconstruction also requires a really railing where cache was located. Then it moved a few meters next but please: the cache to behave like the self is a danger that people will be watching from the hotel and they note that if you drop the cache, please go for it down and put it up where you found it, it’s more respectable than me to write that it was stolen, and then I will find below. Access to it is no longer the terrain for a wheelchair so it does not reach alone.První logook si mužete prohlédnout zde
Druhý logook si mužete prohlédnout zde
Doporucím i návštevu nedalekých keší:
Neerby caches:
Národní dedictví kousek od nádraží je Rotunda sv. Kateriny – St. Catherine’s Chapel
Cestou vás muže zaujmout i Ceskotrebovsky kostel
CeskoTrebovské kulturní dedictví poznáte na keši Jabkancova
Nebo si mužete odpocinout procházkou po Park Javorka
Ci podívat se na rozlehlost tohoto nádraží se všemi Zeleznicními podchody