Zeleznicní – U sesti tunelu

Železnicní cache u Šesti tunelu vás zavede na samý konec seradovacího nádraží v Ceské Trebové. Když se dostanete ke keši tak máte jedinecnou šanci videt rozdvojení koridoru od Prahy, jedním smerem koridor pokracuje na Ostravu a vy budete podcházet pod koridorem na Brno.
Železnicní cache u Šesti tunelu vás zavede na samý konec seradovacího nádraží v Ceské Trebové. Když se dostanete ke keši tak máte jedinecnou šanci videt rozdvojení koridoru od Prahy, jedním smerem koridor pokracuje na Ostravu a vy budete podcházet pod koridorem na Brno. Nádherne vyrešený výjezd a vjezd z obou koridoru do seradovacího nádraží od Trebovic ze smeru od Ostravy a do Ostravy druhá vetev, na Brno je napojení kousek pred Semanínem a pak objezd prímo do hlavního nádraží a prostor u CZLOKO zezadu. Cache je skoro Drive-In kousek budete muset jít smerem na ven z V rozdvoje kolejí na Brno a Ostravu porostem ve kterém zajisté bude vyšlapaná brzy cesticka :-) , pro odvážné tu je také zakázaná varianta jít vedle kolejí až dojdete do místa kde je videt pruhled dvema tunely kudy tece nakonec potok, tento pruhled se vám naskytne také z varianty prírodní cesticky. Cahce je hlavne pro železnicní fandy aby se podívaly i do techto cástí CeskoTrebovského nádraží ale i lovce aby si cestou kolem odlovili, samozrejme tu muže být i v celku klid (pominu-li vlaky nad vámi) pro chvilku odpocinku na ceste ale i zajímavé pro obdivovatele architektury a to zejména drážní architektury. Prístup je po silnici od Trebovic do Trebové nebo na vlastní nebezpecí po polní ceste od sídlište Borek. Jen ješte poprosím prímo u keše dávejte pozor aby jste nespadli do potoka :-)